TIN MỚI

HỘI DOANH NHÂN TRẺ LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 15 Cô Giang, Phường 9, Đà Lạt (Tại Văn Phòng Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng)
ĐT: 0978 105 426, 0263.3913 666 / Email: DoanhNhanTreLamDong@gmail.com
Website: www.DoanhNhanTreLamDong.com

Thứ Năm, 27 tháng 8, 2015

Thỏa ước hợp tác Doanh nhân trẻ khu vực Tây Nguyên

     
Vào ngày 23 tháng 07 vừa qua, Hội Doanh nhân trẻ 5 tỉnh khu vực Tây Nguyên gồm: Hội Doanh nhân trẻ KonTum, Hội Doanh nhân trẻ Gia Lai, Hội Doanh nhân trẻ Đắc Lắc, Hội Doanh nhân trẻ Đắc Nông và Hội Doanh Nhân trẻ Lâm Đồng đã thống nhất ký kết Bản Thỏa ước hợp tác Doanh nhân trẻ khu vực Tây Nguyên với những điều khoản cụ thể như sau:
Mục đích hợp tác
Bản Thỏa ước được ký kết nhằm khẳng định sự liên kết hợp tác chặt chẽ giữa tổ chức Hội và doanh nhân trẻ các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nguyên, xây dựng mạnh mẽ phong trào và tổ chức Hội Doanh nhân trẻ khu vực Tây Nguyên phát triển manh mẽ, tương xứng với tiềm năng.
Nội dung hợp tác
       Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh trong khu vực cam kết đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động tổ chức Hội và phong trào. Ngoài ra, Hội còn cam kết tổ chức các chương trình giao lưu, liên kết, gặp gỡ cho các doanh nghiệp Hội viên, hỗ trợ nhau trong việc tìm kiếm đối tác, phối hợp quảng bá thông tin, làm đầu mối vận động và tao điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Hội viên của các Hội nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội và đầu tư, sử dụng hàng hóa của nhau trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh và mối liên kết, liên hệ của tỉnh mình với các tỉnh khác.
       Để việc hợp tác giữa các Hội được một cách suôn sẻ, mỗi Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh, thành phố trong khu vực sẽ cử đầu mối phối hợp tiêur khai các hoạt động.
Cam kết chung
       Qua mục đích cũng như nội dung hợp tác, các bên đã nhất trí phối hợp chặt chẽ để sự hợp tác đạt được hiểu quả tốt nhất trên tinh thần chia sẻ, hỗ trợ và giúp đỡ vi mục tiêu chung. Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nguyên sẽ cùng nhau trao đổi, thống nhất giải quyết.
Văn phòng Hội Doanh Nhân Trẻ Lâm Đồng

Hội Doanh Nhân Trẻ Lâm Đồng

15 Cô Giang, Phường 9, Đà Lạt (Tại Văn Phòng Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng)

DoanhNhanTreLamDong@gmail.com

http://www.doanhnhantrelamdong.com/

https://www.facebook.com/DoanhNhanTreLamDong/

02633 913 666 - 0978 105 426

HOTLINE

02633 913 666 - 0978 105 426

BÌNH LUẬN

About " "

Xin hãy góp ý hoặc cho ý kiến cá nhân khi sử dụng sản phẩm này:

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2013 Hội Doanh Nhân Trẻ Lâm Đồng
Support by
TinhHoa Co.,LTD
Hội Doanh Nhân Trẻ Lâm Đồng
Địa chỉ: 15 Cô Giang, Phường 9, Đà Lạt (Tại Văn Phòng Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng)
ĐT/Fax: 02633 913 666 - 0978 105 426 Email: DoanhNhanTreLamDong@gmail.com