TIN MỚI

HỘI DOANH NHÂN TRẺ LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 15 Cô Giang, Phường 9, Đà Lạt (Tại Văn Phòng Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng)
ĐT: 0978 105 426, 0263.3913 666 / Email: DoanhNhanTreLamDong@gmail.com
Website: www.DoanhNhanTreLamDong.com

Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

Quyết định: "Công nhận Ban quản lý điều hành và chỉ định người phụ trách điều hành tạm thời"


 Căn cứ công văn số 5703/UBND-NV ngày 24/9/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng “V/v liên quan đến bà Hà Thúy Linh – Giám đốc Công ty TNHH Hà Linh tử vong tại Trung Quốc";
Căn cứ công văn số 01/CV - CDCSCT - HL vào ngày 28/09/2015 của Công ty TNHH Hà Linh "V/v Đề nghị công nhận Ban quản lý điều hành và chỉ định người phụ trách điều hành tạm thời"
Hội Doanh nhân trẻ Lâm Đồng quyết định công nhận Ban điều hành hoạt động và quản lý tài sản Công ty TNHH Hà Linh (có danh sách kèm theo) đồng thời chỉ định Luật sư Trương Quang Quý – cán bộ pháp chế của Công ty tạm thời phụ trách chung và điều hành , chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty cho đến khi có người chính thức quản lý, điều hành hoạt động Công ty theo quy định của pháp luật.


Quyền hạn và trách nhiệm của ban:

  • Chỉ đạo nhân viên công ty trực bảo về công ty, liên hệ với các cơ quan chức năng khi có sự cố về trật tự an toàn đối với hoạt động, tài sản của Công ty nơi được giao quản lý để kịp thời ngăn chặn và bảo vệ an toàn.
  • Quản lý hoạt động bộ phận mình được phụ trách.
  • Kiểm tra và xác nhận hàng hóa xuất, nhập và xuất bán hàng ngày.
  • Kiểm tra thu, chi hàng ngày.
  • Thống nhất giá cả, số lượng hàng hóa bán ra.
  • Thống nhất các hoạt động về đại lý.
  • Tổ chức thu hồi công nợ và giải quyết công nợ, tiền lương cho nhân viên, công nhân.
  • Tiếp khách hàng, giải quyết các vấn đè khách hàng đề xuất.


Hội Doanh Nhân Trẻ Lâm Đồng

15 Cô Giang, Phường 9, Đà Lạt (Tại Văn Phòng Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng)

DoanhNhanTreLamDong@gmail.com

http://www.doanhnhantrelamdong.com/

https://www.facebook.com/DoanhNhanTreLamDong/

02633 913 666 - 0978 105 426

HOTLINE

02633 913 666 - 0978 105 426

BÌNH LUẬN

About " "

Xin hãy góp ý hoặc cho ý kiến cá nhân khi sử dụng sản phẩm này:

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2013 Hội Doanh Nhân Trẻ Lâm Đồng
Support by
TinhHoa Co.,LTD
Hội Doanh Nhân Trẻ Lâm Đồng
Địa chỉ: 15 Cô Giang, Phường 9, Đà Lạt (Tại Văn Phòng Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng)
ĐT/Fax: 02633 913 666 - 0978 105 426 Email: DoanhNhanTreLamDong@gmail.com