TIN MỚI

HỘI DOANH NHÂN TRẺ LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 15 Cô Giang, Phường 9, Đà Lạt (Tại Văn Phòng Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng)
ĐT: 0978 105 426, 0263.3913 666 / Email: DoanhNhanTreLamDong@gmail.com
Website: www.DoanhNhanTreLamDong.com

Thứ Ba, 22 tháng 9, 2015

Quyết định của Thủ Tướng Chính Phủ Ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.


1. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng được phép cho các nhà đầu tư kinh doanh bất động sản (trừ các dự án du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng) trong phạm vi thành phố Đà Lạt: Sau khi hoàn thành đâu tư xây dựng hạ tầng được phép chuyển nhượng dự án cho các đối tượng khác xây dựng nhà ở, công trình kiến trúc theo quy hoạch chung và dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với quy định cảu Lâu j Kinh doanh bất động sản, Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn.
2. Tỉnh Lâm Đồng được thuê tư vấn, chuyên gia có năng lực trong và ngoài nước lập một số quy hoạch phân khu chức năng đặc thù và kêu gọi đầu tư vào các đô thị vệ tinh, đô thị đối trọng cùng với kết nối giao thông công cộng của thành phố Đà Lạt theo Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, được phê duyệt tại Quyết định số 704/QĐ - TTG ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.
3. Về ưu đãi đối với các nhà đầu tư tham gia đầu tư tại thành phố Đà Lạt: Được miễn thuế nhập khẩu vật tư, trang thiết bị để đầu tư xây dựng nhà kính, nhà lưới sản xuất rau, hoa ứng dụng  công nghệ cao mà trong nước chưa sản xuất được trong thời gian 5 năm đầu thực hiện Quyết định này.
4. Về nguồn vốn đầu tư và sử dụng vốn đầu tư các công trình trọng điểm:
- Tỉnh Lâm Đồng được ưu tiên bố trí vốn từ nguồn ngân sách TW (bao gồm: Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức - ODA, trái phiếu Chính phủ, các chương trình hỗ trợ có mục tiêu, tín dụng ưu đãi Chính phủ)
- Tỉnh Lâm Đồng được ưu tiên vay vốn ODA để đầu tư các dự án kết cấu hạ tầng quan trọng của thành phố Đà Lạt thuộc nhiêm vụ đầu tư cảu ngân sách địa phương.
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng được vận động và thu hút vốn ODA, vốn tín dụng ưu đãi để đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội về giao thông, xử lý rác thải, các công trình dịch vụ tiện ích, công trình công cộng cần thiết của thanh phố Đà Lạt.
- Khuyến khích đầu tư theo hình thức BOT, BTO, PPP, BT( trừ các dự án BT bằng tiền),... đối với các công trình hạ tầng thuộc nhiệm vu đầu tư của ngân sách nhà nước.
5. Về một số cơ chế, chính sách khác.
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng được thực hiện việc thu hồi đất đối với dự án nông nghiệp công nghệ cao tập trung đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận theo quy định của pháp luật về đất đai.
- Tỉnh Lâm Đồng được thí điểm xây dựng mô hình "làng đô thị xanh" tại thành phố Đà Lạt theo Đồ án quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
- Được TW đàu tư hoặc đưa vào danh mục ưu tiên kêu gọi đầu tư cảu TW, đồng thời Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng được trực tiếp kêu gọi đầu tư đối với các công trình, dự án quan trọng thuộc lĩnh vực môi trường, các công trình kết cấu hạ tầng quan trọng, Khu du lịch quốc gia và Khu du lịch trọng điểm trên địa bàn tỉnh, Khu Công nghệ sinh học và Nông nghiệp công nghẹ cao Đà Lạt, Khu công nghẹ thông tin tập trung Đà Lạt, đã được đưa vào danh mục dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Văn phòng Hội DNT Lâm Đồng

Hội Doanh Nhân Trẻ Lâm Đồng

15 Cô Giang, Phường 9, Đà Lạt (Tại Văn Phòng Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng)

DoanhNhanTreLamDong@gmail.com

http://www.doanhnhantrelamdong.com/

https://www.facebook.com/DoanhNhanTreLamDong/

02633 913 666 - 0978 105 426

HOTLINE

02633 913 666 - 0978 105 426

BÌNH LUẬN

About " "

Xin hãy góp ý hoặc cho ý kiến cá nhân khi sử dụng sản phẩm này:

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2013 Hội Doanh Nhân Trẻ Lâm Đồng
Support by
TinhHoa Co.,LTD
Hội Doanh Nhân Trẻ Lâm Đồng
Địa chỉ: 15 Cô Giang, Phường 9, Đà Lạt (Tại Văn Phòng Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng)
ĐT/Fax: 02633 913 666 - 0978 105 426 Email: DoanhNhanTreLamDong@gmail.com